[heading]Asigurări de sănătate private[/heading]

Cetățenii cu domiciliu în Germania care nu sunt asigurați obligatoriu prin lege (§ 193 VVG-Legea despre asigurări) la casele naționale de sănătate sunt obligați să se asigure voluntar la aceastea sau la una din asigurările private de sănătate.
Cotizația la o asigurare de sănătate privată nu este calculată pe baza venitului persoanei asigurate, ci pe baza altori factori cum ar fi :
-virsta, sexul, starea de sănătate, serviciile medicale acoperite de tarif.

De asemenea, şi plata serviciilor medicale este complet diferită. În vreme ce asiguratul la casele naţionale de asigurare se foloseşte de cardul de asigurare al casei respective, asiguratul privat primeşte, de regulă, direct factura din partea cabinetului/spitalului, trimiţând, după aceea, factura pentru achitare la compania de asigurare unde este asigurat. Achitarea se face în contul bancar al asiguratului.
Gradul şi calitatea serviciilor acoperite de o poliţa de asigurare de sănătate privată poate fi stabilită de asigurat prin alegerea unui tarif corespunzător oferit de companiile de asigurare.
Tarifele compacte includ acoperirea în proporţie de 100% a tratamentelor ambulatorii, la spital, transportul bolnavului la spital cât şi a medicamentelor. De asemenea, poliţele respective acoperă o mare parte a costurilor pentru stomatologie şi pentru mijloacele medicale necesare (cârje, aparate auditive, ochelari, proteze etc.) asigurând o acoperire suficientă pentru asiguraţi.
Pentru persoanele care pun preţ pe o asigurare vastă sau chiar completă, piaţa oferă destule tarife care asigură un procentuaj mai mare de acoperire a costurilor stomatologice şi chiar preluarea unor costuri suplimentare, de exemplu pentru psihoterapie sau masaje.
În cadrul fiecarei asigurări medicale private, asiguratul poate opta contra cost pentru consultaţie şi tratament numai din partea doctorului şef şi salon cu unul sau două paturi în caz de spitalizare.
Majoritatea tarifelor prevăd si o contribuţie proprie a asiguratului, facilitând astfel ca primele de asigurare lunare să fie într-o oare care măsură accesibile pentru persoana asigurată.
Prin aceasta asiguratul este condiţionat să nu consulte medicul pentru probleme de sănătate minore cum ar fi o răceală sau o banală entorsă a piciorului, evitându-se astfel costuri suplimentare pentru casele de asigurări de sănătate.
Unele tarife nu mai includ contribuţie proprie a asiguratului în cazul în care costurile medicale sunt cauzate de un accident.
Contribuţia proprie a asiguratului poate fi fixă, în mare parte între 300 şi 1000 Euro anual, sau poate fi proncentuală ( între 10 şi 30% ) din valoarea facturilor.
De exemplu:
Unui bărbat de 30 de ani i se oferă din partea unei companii de asigurare un tarif compact de asigurare medicală la o primă lunară de 170 de Euro fără contribuţie proprie, sau acelaşi tarif cu o contributie proprie de 600 Euro anual la preţul de 120 de Euro.
Bărbatul se hotărăşte şi încheie asigurarea la tariful cu contribuţie proprie. Motivul este elocvent:
În cazul în care în termen de 12 luni nu are probleme medicale a economisit 50 de Euro lunar, respectiv 600 Euro anual, iar cu fiecare Euro de cost medical sub 600 de euro, varianta cu franciză este mai avantajoasă.
De asemenea, majoritatea asigurărilor premiază asiguraţii care nu cauzează costuri, fie că nu au avut probleme de sănătate sau că au achitat singuri costurile cauzate cu prime de asigurare lunare ce au fost restituite.
Pentru cetăţenii fără istoric de asigurare de minim 24 de luni în Germania, doar puţine companii de asigurare oferă asigurări medicale, încheierea acestora fiind condiţionată de o stare de sănătate foarte bună atestată printr-un certificat medical în urma supunerii unui control medical, companiile solicitând, de altfel, şi analize de sânge şi un certificat stomatologic.
Costurile controlului medical sunt între 20 şi 50 de Euro, cu analize de sânge între 70 şi 100 de Euro, iar costurile controlului stomatologic între 20 şi 30 de Euro.
După înaintarea documentelor necesare, asigurarea întocmeşte poliţa de asigurare, sau propune încheierea asigurării cu o majorare a primei lunare în cazul în care starea de sănătate a solicitantului constituie un risc major pentru companie, sau chiar un risc necalculabil, care ar atrage după el refuzul acesteia de a asigura persoana solicitantă.

[nectar_animated_title heading_tag=“h3″ style=“color-strip-reveal“ color=“Accent-Color“ text=“Tipuri de asigurari“]