Din anul 2009 fiecare persoană care are domiciliul stabil în Germania este obligată să încheie o asigurare medicală, fie asigurare de stat (gesetzliche Krankenversicherung) fie asigurare privată (privată Krankenversicherung). La care casă se asigurare e mai bine, depinde de mai mulți factori și fiecare are posibilitatea să aleagă, de la caz la caz este diferit.

Cetățenii din țările din spațiul economic european (SEE) și cetățenii din țările cu care a fost încheiat un acord de asigurări sociale, pot să rămână asigurați în sistemul de asigurări de sănătate din țara lor de origine. Serviciile de asigurare ale acetor tări pot diferi semnicativ față de cele din Germania. Pentru aceasta, poate fi necesară o contribuție financiară prprie sau încheierea unei asigurări suplimentare.

Asigurarea de sănătate de stat (gesetzliche Krankenversicherung) se bazează pe principiul solidarității. Asta înseamnă că contribuțiile la asigurările de sănătate de stat depinde de venitul pe care îl are persoana în cauză. Baza este considerată venitul brut total, din care se percepe o rată unitară de contribuție de 14,6 % (din 2019). Aceasta este împărțită în mod egal între asigurat și angajator, fiecare participînd cu cîte 7,3%. Suplimentar, fiecare casă de asigurări de sănătate percepe o constribuție suplimentară, care este plătită de angajat. În cazul depășirii baza depășirii de calcul a contribuției (2019: 4.537,50 EUR pe lună). În această asigurare de sănătate de stat pot fi coasigurați copii, soț, soție, printr-o asigurare de familie. (Familienversicehrung)